Palacký University, Faculty of Science - Thesis teplate

Author
Martin Rotter, Jan Outrata
License
Other (as stated in the work)
Abstract

Ukázkový text a dokumentace stylu pro text závěrečné (bakalářské a diplomové) práce na KI PřF UP v Olomouci

Copyright (C) 2012 Martin Rotter, <rotter.martinos@gmail.com>
Copyright (C) 2014 Jan Outrata, <jan.outrata@upol.cz>

Palacký University, Faculty of  Science - Thesis teplate