Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela

Author
Mladen Borovič, Jerneja Grašič
License
LaTeX Project Public License 1.3c
Abstract

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela, UM FOV

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru - predloga zaključnega dela